Glad for valget
Erhvervsakademi Aarhus er et fint sted at gå og skolen søger hele tiden at forbedre miljøet for eleverne. Lærerne har alle praktisk erfaring og formår at koble teori og praksis sammen, og uddannelsen har et godt fagligt niveau. Jeg har været glad for mit valg, både med erhvervakademiet og uddannelsen.