Sløset administration
Jeg har taget min kandidat i Dansk på Københavns Universitet - KUA2 (Søndre Campus). Faciliteterne der er SÅ smukke, nye og lyse - og man kan ikke blive andet end glad af at bevæge sig i disse omgivelser. Underviserne er alle enormt engageret - eller det var i hvert fald min oplevelse, og det faglige niveau var bestemt også højt. Flere kurser tilbyder samarbejde med diverse virksomheder, som f.eks. Mærsk og Dansk Industri. Begge havde jeg fornøjelse af at samarbejde med i projekter arrangeret af lektor Mie Femø. Det var de to bedste fag, jeg nogensinde har fulgt - og jeg fik uendeligt meget ud af dem! (Procesledelse + Strategisk Kommunikation). Jeg har to negative kommentarer til Københavns Universitet, som jeg synes er relevant for kommende studerende. Jeg kom selv fra en bachelor på Aarhus Universitet og jeg blev derfor overrasket over de ringe tiltag, der gøres på KU, for at skabe et positivt socialt miljø de studerende imellem. Man kan naturligvis argumenterer for, at det er de studerendes eget ansvar at skabe et positivt social miljø og -liv. Men det skal man i hvert fald bare være opmærksom på, som ny studerende, at der gøres ikke noget fra Universitetets side af, for at skabe et socialt liv. Derudover oplevede jeg desværre, at studieadministrationen flere gange fejlede - her vil jeg gerne specificere at jeg mener eksamenssekretærerne, uddannelsessekretærerne og studievejlederne - men ikke specialesekretær Lis Lachtane. Modsat sine kollegaer er Lis Lachtane et af de mest hjælpsomme mennesker jeg nogensinde har mødt - og hun har styr på ALT! Hun er en kæmpe hjælp. - Det var resten af studieadministrationen desværre ikke. Jeg er flere gange gået til dem med spørgsmål, hvor de ikke har kunnet svare og blot har henvist til den mange sider lange studieordning. Jeg har også oplevet, at jeg er blevet direkte fejlinformeret. Jeg spurgte både en eksamenssekretær og en studievejleder, om ikke det var korrekt, at jeg kunne forsvare mit speciale mundtligt. Det fortalte de begge mig, at det var det ikke - jeg havde ikke mulighed for dette. Det undrede jeg mig over, da jeg var sikker på, at jeg havde læst dette i min studieordning. Men jeg blev tilmeldt fuldt skriftligt speciale i stedet og fik ikke mulighed for at forsvare specialet mundtligt. Efterfølgende søgte min gode veninde om mundtligt specialeforsvar, da hun påviste at det stod i vores 2009-studieordning, som vi begge var tilknyttet. Hun fik det godkendt og fik mulighed for at forsvare hendes speciale mundtligt. Så mit råd til kommende studerende på KU, Søndre Campus, er dette: Sæt jer godt ind i jeres studieordning - og jeres rettigheder forbundet med denne. I kan desværre ikke forvente, at studieadministrationen har styr på reglerne.
Enormt godt social liv
Jeg tog min bachelor i Dansk (Nordisk Sprog og Litteratur) på Aarhus Universitet - i Nobelparken. Om end Nobelparken er de mest triste og uinspirerende rammer om en uddannelse, så var jeg enormt glad for at gå der. Der er et kæmpe stort social liv - div. festforeninger, revy, elevråd og meget mere. Og plads til alle :) Det faglige niveau er højt nok, men meget firkantet og indspist og måske meget ensporet. Så sørg for selv at søge information udover pensum.
Udmærket
Søde undervisere og søde administrationsmedarbejdere :) Lidt triste og slidte bygninger, men gode og gratis parkeringsmuligheder. Jeg tog min HHX uddannelse der.