Retningslinjer

Ved anvendelsen af OneStudent accepterer du nedenstående Retningslinjer. 

 

1 | Indhold

1.1          Nærværende brugerbetingelser finder anvendelse ved oprettelse af brugerprofil på www.onestudent.dk.

 

1.2           Websitet udbydes af OneStudent.dk

 

OneStudent

Rundhøj Allé 97, 2th

8270 Højbjerg

Danmark

 

CVR-nr.: 3807 8216

Tlf.: (+45) 2782 9005

Mail: kontakt@onestudent.dk

Web: www.onestudent.dk

 

 

  2 | Forudsætninger for oprettelse af brugerprofil

 

2.1          Brugeren er, eller har været, studerende på en af Danmarks uddannelsesinstitutioner

 

2.2          Med medlemskabet af OneStudent.dk får brugeren et personligt login, der giver fuld adgang til at bedømme de skoler og uddannelser, som brugeren har gået på.

 

  3 | Vilkår for oprettelse af brugerprofil

 

3.1          Ved oprettelse af en brugerprofil, giver brugeren visse obligatoriske oplysninger. Disse oplysninger omhandler den studerendes fulde navn og e-mailadresse. Oplysningerne lagres efter oprettelsen.

 

3.2          Brugeren kan til enhver tid se og ændre sine oplysninger ved login på www.onestudent.dk.

 

3.3          De oplysninger som brugeren har indtastet under oprettelse af brugerprofilen, kan ikke ses af andre end administrationen hos OneStudent dog jf. pkt. 4.7. Det angivne navn vil dog være synlig for alle brugere på sitet.

 

  4| Databehandling

 

4.1          De registrerede data er reguleret af ”lov om behandling af personoplysninger”, og den dataansvarlige for alle data der behandles OneStudent.dk. Den fulde beskrivelse af loven kan findes på www.retsinformation.dk. OneStudent har derimod intet ansvar for behandling af persondata hos de virksomheder, som OneStudent.dk linker til.

 

4.2          OneStudent gør brug af cookies, der registrerer den måde hvorpå brugeren anvender OneStudents website. Oplysningerne der behandles er fuldt anonymiserede, og bruges til at give et statistisk indblik i hvilke brugere der benytter hjemmesiden, for bedre at kunne målrette fordelene til den pågældende målgruppe.

 

4.3          Ved brug af OneStudent.dk, logges brugerens IP, dato og tid for brugen. Oplysningerne lagres og vil kun blive brugt hvis der påvises uretmæssig anvendelse af siden.

 

4.4          OneStudent Deals videregiver ikke identificerbare oplysninger til tredjemand, medmindre:

A)         Brugeren forinden har givet udtrykkeligt samtykke hertil.

B)         Dette er påkrævet i henhold til gældende lov- eller myndighedskrav.

 

  5 | Indsigelser & Ophør

 

5.1          Brugeren har ret til at få indsigt i de oplysninger OneStudent behandler om brugeren. Indsigten kan opnås ved login på www.onestudent.dk eller ved skriftlig henvendelse til OneStudent.dk.

 

5.2          Såfremt brugeren opdager, at de oplysninger som er indtastet i forbindelse med oprettelse af brugerprofil er fejlagtige, skal brugeren ved login på OneStudent.dk selv foretage de fornødne rettelser.

 

5.3          Ønsker brugeren at slette sin profil på OneStudent, kan det gøres ved login på brugerprofilen på OneStudent.dk og trykke ”Slet profil”. Det kan alternativt også gøres ved skriftelig henvendelse på e-mail adressen: kontakt@onestudent.dk.

 

6 | Tro og love erklæring

 

6.1          Ved accept af denne brugerbetingelse bekræfter brugeren på tro at love, at alle afgivne oplysninger er korrekte.

 

6.2          Brugeren giver ligeledes OneStudent lov til at foretage stikprøvekontroller, for at sikre at afgivne oplysninger er korrekte. Ved kontrollen kontaktes den opgivne  uddannelsesinstitution og adspørges om rigtigheden af de oplyste informationer.

 

6.3          Ved begrundet mistanke i at den afgivne information er forkert, opsiges medlemsskabet uden forudgående varsel..

 

6.4          Ved falsk information vil brugeren blive politianmeldt, retsforfulgt og straffet efter gældende lovgivning.

 

7 | Mangler

 

7.1          OneStudent forbeholder sig ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler på websitet.

 

7.3          Såfremt OneStudent afhjælper fejl eller omleverer en mangelfuld vare eller ydelse, er brugeren ikke berettiget til at ophæve aftalen eller kræve erstatning som følge heraf.

 

7.5          OneStudent er ikke ansvarlig for krav, som tredjemand måtte have mod brugeren som følge heraf.

 

  8 | Ansvar

 

8.1          OneStudent er ikke ansvarlig for skade i en enhver henseende, uanset om de er opstået uagtsomt eller efter en bevidst handling fra OneStudents side. OneStudent påtager sig derfor intet ansvar for de oplysninger, som studerende måtte skrive på hjemmesiden.  

 

8.2          Da oplysningerne på siden er oprettet af brugerne, kan OneStudent ikke sikre at alle oplysninger er retvisende. Derfor kan OneStudent ikke holdes til ansvar for de informationer, som brugerne har skrevet.

 

8.3          Brugeren er ansvarlig for at de oplysninger der opgives er eksakte, samt at beskytte adgangskoden til brugerprofilen, således at den ikke kan misbruges.

 

8.4          Oplysninger og information afgivet til OneStudent, lagres på servere placeret i Danmark, og brugeren giver med dette OneStudent retten til at indsamle, overføre, lagre og benytte disse data.

 

  9 | Øvrige

 

9.1          OneStudent bestræber sig på at websitet og dens ydelser til enhver tid er tilgængelige, men har dog intet ansvar overfor eventuelle driftsnedbrud eller driftsforstyrrelser.

 

9.2          OneStudent er ikke ansvarlig for tryk- og skrivefejl eller andre fejlagtige oplysninger på websitet.

 

9.3          OneStudent forbeholder sig retten til at blokere eller slette en brugerprofil, hvis brugeren anvender den i strid mod disse vilkår, eller OneStudent af andre grunde anser dette for nødvendigt.

 

9.4          For eventuelle tvister mellem OneStudent og brugeren der udspringer af nærværende aftale, finder dansk ret anvendelse, og værneting for indgåede aftaler er aftalt til Sø- og Handelsretten i København.

9.5          Brugeren accepterer samtidig, at OneStudent må sende nyhedsbreve til den anførte e-mailadresse. Dette vil i gennemsnit ske en gang om måneden.

 

  10 | Bedømmelser

  10.1        Brugerne er ikke berettiget til honorering for deres bidrag til hjemmesiden. 

 

  10.2         Brugerne står selv inde for, at indholdet er korrekt (hvis der omtales fakta) og sandt (hvis der er tale om holdninger).

 

  10.3        Anmeldelser skal kun givet til skoler eller uddannelser som man har haft en tilknytning til. Dette indebærer at man har været registreret på den pågældende uddannelse eller skole. 

 

  10.4         Brugere må ikke publiserer anmeldelser der bærer karakter af:

      1. Markedsføringsmæssige formål. 

      2. Sexistisk, pornografisk, politisk eller racistisk karakter. 

      3. Krænkelse af andres immaterielle rettigheder. 

      4. Indhold der på nogen måde strider med gældende lovgivning. 

      5. Har et illoyalt formål. 

      6. Kan forvolde teknisk skade (Omhandelde men ikke begrænset til computer vira og skadelige programmer)

     7. Strider mod Vilkårene. 

 

10.5        OneStudent indestår ikke for rigtigheden af en anmeldelse og kan ikke kontrollerer eller stå indefor udefrakommende sletninger eller redigeringer. Onestudent kan ikke stilles til ansvar for indholdet af en anmeldelse. 

 

10.6        Ejeren af OneStudent, Stefan Kjeldsen, kan med det samme gribe ind og redigere eller slette en anmeldelse, hvis den fremstiller følsomme oplysninger eller bliver vurderet som spam. 

 

 

   11 | Forbehold & Ændringer

 

  11.1          Brugerbetingelserne kan til enhver tid ændres af OneStudent.

 

11.2        Brugeren vil i givet fald blive orienteret herom, og bedt om at acceptere sådanne ændringer ved næste login på websitet.

 

 

 

 

  12 | Afslutning

 

11.1        Ovenstående vilkår tegner aftalen mellem OneStudent og brugeren. Den erstatter alle tidligere aftaler.

 

11.2        Selvom OneStudent ikke håndhæver nogen særlig bekendtgørelse, betyder det ikke at de ikke vil benytte deres ret til at gøre det på et senere tidspunkt. Findes en eller flere af disse betingelser ugyldige, vil de resterende stadig være gældende.

 

  11.3        Klager skal indsendes skriftligt til OneStudent:

 

OneStudent

Rundhøj Allé 97, 2th

8270 Højbjerg

Danmark                            

Afd. Leverandør- og kundeservice

 

  11.4          Klagesvaret vil brugeren efterfølgende modtage per mail.